БИДИ НАЈДОБАР НА ЈУГОИСТОКОТ!

Знаењето не познава граници!

Best of South East претставува програма која Шпаркасе Банка ја реализира секоја година и е наменета за студентите од Република Македонија. Програмата им овозможува на младите да се стекнат со меѓународно академско искуство со истовремена работна пракса,на која можат да стекнат нови знаења и искуства потребни за нивниот понатамошен професионален напредок.

Во продолжение може да пристапите кон отворениот конкурс за пријава на Best of South East програмата за 2019/2020година

Секоја година, по отварањето на конкурсот, на студентите им се овозможува можност да аплицираат за еден од австриските универзитети, како и да реализираат пракса во една од најмодернизираните банкарски институции во Австрија.

Економија и Право

 • Програма за пракса на максимум 10 студенти во Штаермеркише Шпаркасе
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот во Грац (University of Graz)
 • Пријавите се отворени до 05.12.2018 година

Технички Факултет

 • Програма за пракса на максимум 2 студенти
 • Партнер на оваа програма е Техничкиот факултет од Грац
 • Пријавите се отворени до 12.12.2018 година

Геологија/Металургија

 • Програма за пракса на максимум 2 студенти
 • Пријавите се отворени до 10.12.2018 година

Музичка академија

 • Програма за пракса на максимум 2 студенти
 • Партнер на оваа програма е Универзитетот за музичка уметност при Грац
 • Пријавите се отворени до 30.11.2018 година

Ние ќе ви помогнеме да добиете шанса, а вие покажете дека сте најдобри на Југоистокот!

Контакти

Служба за човечки ресурси

Македонија 9-11, 1000 Скопје, Р. Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk