Контакти

Имате прашање за нас?

Јавете се во нашиот Контакт центар секој работен ден од 8:00 до 18:00 часот (освен празници)

02/ 15050

За јавувања од странство: +389 2 3200 600

e-mail: contact@sparkasse.mk

Контакт податоци поврзани со одредени производи и услуги