Сите информации на едно место

Во овој дел можете да ги добиете потребните информации за нашите производи и услуги.Доколку сакате да ги добиете документите во печатена форма обратете се во нашите експозитури.

Набавка на средства и услуги

На следниот линк  може да ги погледнете општите услови за набавка на средства и услуги на Шпаркасе Банка АД Скопје.