Сигурност

Сигурност на NetBanking

Намалете го ризикот од онлајн-измами и злоупотреба на вашиот идентитет.

Сигурност во картичното работење

Надзор и контрола на картичното работење.

Сигурност при користење на мобилни телефони и S-Banking

Совети за поголема сигурност при користење на банкарските услуги преку мобилните телефони.

Речник со поими

Листа на поими што се однесуваат на банакрството и на сигурноста.

Преземете мерки за заштита од измама

Намалете го ризикот од измами и од злоупотреба на идентитетот. Пронајдете соодветни алатки и програми на вашиот компјутер, но подигнете ја вашата свесност.

Доколку забележите сомнителна активност или сметате дека некој неавторизирано пристапил на вашиот компјутер, пријавете на следниот линк или со повик до контакт-центарот 02/3200 600.