Онлајн
апликација

  Чекор 1
  Ве молиме внесете ги бараните податоци за да можеме да го анализираме Вашето барање во најбрз можен рок.
  Чекор 2
  Ќе ве контактира наш претставник за да ве извести за статусот на Вашето барање и следните чекори.
  Чекор 3
  Посетете ја најблиската експозитура за поднесување на документација и потпишување договор.
  Лични податоци
  Податоци за контакт
  Останати податоци
  Податоци за анализа

  Со пополнување на ова барање, потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити. Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од Шпаркасе Банка АД Скопје со цел комплетирање на сите неопходни податоци кои се однесуваат на апликацијата за пакет/сметка за физички лица и дополнително да бидам информиран/а за карактеристиките на конкретниот производ/услуга на Банката за кој се однесува апликацијата.

  Шпаркасе Банка АД Скопје ќе ги разгледува единствено целосните апликации и го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РCМ и интерните политики и процедури на Банката. Банката може да побара дополнителна документација и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во една од експозитурите на Шпаркасе Банка АД Скопје. Шпаркасе Банка АД Скопје може да ги користи, односно врши обработка на моите лични податоци како и да ги чува во збирката на лични податоци, за потребите на процесот на анализа и обработка на поднесеното онлајн барање за цело времетраење на процесот, а по завршувањето на истиот, податоците може да се чуваат во рок од 24 месеци во базата на податоци на банката.

  Со пополнување на ова барање, потврдувам дека:

  Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката, согласно Политиката за приватност на Банката

  *Дадената согласност можете во било кое време да ја повлечете со писмено барање до Банката, без надомест.