Подигнување готовина

Готовина во висина на одобрениот личен лимит може да се подигне:

  • на банкоматите на „Шпаркасе Банка Македонија" на кои е означен брендот Mastercard;
  • во експозитурите на „Шпаркасе Банка Македонијa";
  • повлекување средства со провизија насекаде низ светот на банкоматите со ознака за соодветниот бренд Mastercard.

Подигнување готовина во Македонија


Листа на експозитури и банкомати каде што корисниците на картичката може да повлечат готовина во Македонија.

Подигање готовина во странство


На сите банкомати означени со соодветниот бренд - Mastercard.

Дневни лимити за подигање на готовина за MasterCard Business Credit Card:

  • подигнување готовина на банкомати 50 000 денари;
  • безготовинско плаќање во трговија 50 000 денари;
  • вкупен дневен лимит од 50 000 денари.

Надоместок

Износ на надоместокот за подигнување средства во согласност со одлуката за тарифи и надоместоци на Банката.

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.