Контрола на усогласеност со прописи

Успехот на „Шпаркасе Банка АД Скопје" во голема мера зависи од довербата на клиентите, акционерите, вработените и воопшто од целата јавност. Оваа доверба е заснована на усогласеноста со сите применливи статутарни, регулаторни и интерни прописи, пазарни стандарди и правила на постапување во сите деловни активности на Банката. Контролата на усогласеноста со прописи претставува континуиран процес на следење на сите законски и други акти што се релевантни за работењето на Банката. Одговорност за усогласеност и работење во согласност со применливата законска регулатива имаат сите вработени во банката, а носител на процесот на контрола е Службата за контрола на усогласеност со прописи, која е формирана во согласност со Законот за банките на РСМ.

„Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје", има воспоставено политика и начин на работа, со постојана координација и редовно информирање и обучување на нашите вработени. Овој постојан стремеж кон формирање култура на усогласено работење придонесува и за правна сигурност на нашите вработени и клиенти.

Банката ги презема сите пропишани технички и организациски мерки за заштита на личните податоци и против нивната злоупотреба. Нашите процедури и процеси се предмет на редовни контроли и одраз на најновите достигнувања за заштита и сигурност.

Во соработка со нашите клиенти, ставаме голем акцент на доверливоста и заштитата на личните податоци. Личните податоци се обработуваат правично и во согласност со законот. Обработка на личните податоци може да се врши по претходно добиена согласност од субјектот на личните податоци. Секое лице што има пристап до лични податоци е должно да обезбеди тајност, заштита и податоците да ги обработува во согласност со законот. За таа цел, „Шпаркасе Банка АД Скопје" применува соодветни технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци или нивно случајно губење. Банката, во насока на спроведување на тие мерки при обработка на личните податоци, како и усогласеност со законските одредби, определува офицер за заштита на личните податоци.

Пристап до вашите информации и вашите права

Сите информации во врска со обработка на вашите лични податоци може да ги добиете со пополнување на барање за информации за обработка на личните податоци, достапно и на линкот, кое може да го пополните и да го поднесете во експозитурите на Банката.

Прибирање лични податоци

Преглед на интернет страниците на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје (www. sparkasse.mk) е анонимно и на тој начин не собираат податоци кои ќе овозможат ваша лична идентификација како име, презиме, адреса, телефонски број или е-маил адреса (понатаму: : лични податоци).

Посебно ќе ве предупредиме кога ви требаат вашите лични податоци кои ќе ви овозможат да ви дадеме услуга или да извршиме трансакцијата која сте ја побарале. Личните податоци кои ги собираме преку веб-страници може да вклучуваат вашето име и презиме, OIB, фирма или име на организацијата, адреса, телефон, e-mail адреса, податоци за вработување, податоци за вашата картичка и други податоци, како што е потребно.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје. (во понатамошниот текст Банка) автоматски собира податоци за вашиот компјутер. Овие податоци може да вклучуваат вашата IP адреса, тип на прелистувач, име на домен, време на пристап и веб-страници. Ove податоци Банката користи за целите на своите услуги, одржување на нивниот квалитет и добивање на општи статистички податоци поврзани со користење на веб-страниците

Прибиените податоци се обработуваат за целите на истиот датум, односно за користење на веб-страниците и обезбедувањето на саканите услуги и да ви дадат информации за нови производи или услуги што можете да ги користите. Овие собрани податоци Банката може да користи за да ви овозможи поефикасна корисничка услуга, да ја олесни употребата на веб страницата, без потреба од често внесување на истата податоци или за прилагодување на веб страната на вашите лични предности и интереси. Банката не продава, изнајмува или дава лични податоци на корисниците на веб-страниците на трети лица и ги штити вашите лични податоци од незаконски пристап. Банката може да ги пренесе вашите лични податоци на познати бизнис партнери за одредени цели само со Ваша изрична согласност. Во такви случаи, Банката ќе го забрани користењето на вашите лични податоци за други цели освен за договорените на својот деловен партнер и ќе обврзе на бизнис партнерот за зачувување на доверливоста на личните податоци.

Политика на cookies

Cookies се мали датотеки што се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата интернет-страница со што се овозможува побрз пристап. Исто така, во одредени случаи запишуваме информации во форма на „Cookies“ на вашиот компјутер, со цел да ја приспособиме посетата на интернет-страниците според вашите потреби и навики. Преку Cookies не се прибираат лични податоци.

Сите информации што се меморираат во рамките на „Cookies“ може да бидат искористени само за потребите на интернет-услугата и тоа на начин на кој вашата приватност нема да биде загрозена.

Што се Колачиња (cookies?

Колачиња (cookies) се податоци кои ги користат веб страните за да ги идентификуваат веб корисниците. Преку овие податоци веб страната може да го идентификува корисникот следниот пат кога ќе ја посети истата. Затоа не е потребно корисникот да се идентификува секогаш кога ке влезе на истата веб страна.

Колачињата (cookies) им овозможуваат на веб страните да формираат профил за корисникот врз основа на податоците што претходно ги има дадено, најчесто за рекламни цели. Агентите за рекламирање можат да ги искористат овие податоци за праќање е-пошта за продукти и услуги кои сметаат дека ќе бидат интересни за корисниците

Како да ги оневозможите колачињата ?

Менито „Помош“ („Help“) во лентата со алатки на Интернет пребарувачот на вашиот компјутер ги дава следниве информации за корисниците: • Како да го спречите прифаќањето на нови колачиња во пребарувачот; • Како да го поставите пребарувачот да ве извести кога ќе примите ново колаче; • Како целосно да ги исклучите колачињата." Доколку колачињата се оневозможени, тогаш поголемиот дел од содржината на веб-страницата исто така ќе се оневозможи, на пример, локаторот на дилери, конфигураторот на возила и кориснички релевантните понуди може да не се прикажат правилно. За да се спречи ова, ние препорачуваме да ги овозможите колачињата. Постојат многу онлајн информации за колачиња во случај да сакате да прочитате повеќе. Посетете ја на пример: http://www.allaboutcookies.org (на англиски јазик): На пример, ако користите Internet Explorer верзија 11.0, морате да го направите следново: • изберете „Settings“, а потоа „Internet Options“; • кликнете на табулаторот „Privacy“; • со помош на лизгачкото мени да ги изберете опциите што ги преферирате.

Типови на колачиња

Сесиски колачиња
Овие се привремени колачиња, кои се зачувуваат во датотеката на колачето на вашиот Интернет-пребарувач, додека не ја завршите сесијата на вашиот Интернет-пребарувач. Овие колачиња се задолжителни за одредени апликации или функционалности на оваа веб-страница за правилна работа.

Постојани колачиња
Ние може да користиме упорни колачиња за подобро искуство за корисниците (на пример, обезбедување оптимизирана навигација). Овие колачиња остануваат во датотеката на колачето на вашиот пребарувач подолг временски период. Овој временски период ќе зависи од изборот што ќе го направите во поставките на вашиот Интернет-пребарувач. Упорните колачиња овозможуваат информациите да се пренесат на веб-серверот секој пат кога некој ќе ја посети веб-страницата. Упорните колачиња исто така се познати како колачиња за следење.

Колачиња од трети страни
Ве молиме да забележите дека и дека трети лица можат да користат cookies, над кои ние немаме контрола. (Овие cookies најверојатно би биле cookies за аналитика /ефикасни cookies или cookies за таргетирање).

Доколку не сакате да користиме cookies како што е наведено погоре, или ако се премислите откако ќе се согласите со нашата употреба на cookies , можете истите да ги избришете преку вашиот пребарувач.