SEE Link

Тргување на берзите од регионот (Bulgarian Stock Exchange - BSE, Zagreb Stock Exchange - ZSE, Ljubljana Stock Exchange - LISE и Belgrade Stock Exchange - BELEX).  

Како една од членките на SEE Link, Банката ви нуди можност самостојно да тргувате и брзо и директно да ги извршувате налозите во сите земји членки на СЕЕ Линк платформата.

За целосна безбедност и транспарентност во работењето, средствата со кои тргувате на странските пазари на капитал се чуваат на старателски сметки. За оваа цел, при тргување на странските берзи, потребно е да се отвори старателска сметка во Банката.